VINDSVÅNING, GÄRDET

Fick vindsutrymmet att växa med 33%.

Nu var det dags för ett andra försök. När vinden på fastigheten Oxenstiernsgatan 35 på Gärdet i Stockholm varit ute till försäljning utan resultat – på grund av att ingen köpare erbjudit en lösning på problemet med att flytta ventilations- och hissmaskinrummen som upptog 1/3 av vindsutrymmet – antog LPS utmaningen.

För att kunna erbjuda den tillgänglighet som krävdes, köpte man förutom vinden även in två lägenheter direkt under och förvandlade alltsamman till två etagevåningar på 102 respektive 114 kvm. På så sätt skulle de nya hyresgästerna kunna ta hissen ända upp till första våningen i sina bostäder.

I bostäderna byggdes sedan en interntrappa som tack vare en sinnrik detaljlösning, en “lönndörr” i form av en bokhylla, kan döljas helt.

– Utöver den rent estetiska aspekten ger lönndörren en avskildhet som tillsammans med separata entrédörrar på varje våning, tillåter gästen att hyra ut ett av sina våningsplan, vilket även skett, säger Stefan Olsson, projektledare på LPS.

Byggprojektet, som även innefattade ombyggnad av tvättstuga på bv, inleddes i juni 2015 och var efter blott sex månader klart i november samma år.

– Vi kan kapa tiderna jämfört med andra aktörer, och därmed vara kostnadseffektiva och orsaka mindre störningar för de befintliga hyresgästerna. Allt tack vare att vi har egen kompetens inom allt från bygg och ventilation till el och styr samt målning. En viktig trygghet som brukar uppskattas av föreningarna är att vi har en projektchef på plats i deras fastighet varje dag mellan kl 07 och 17 under hela bygget, säger Stefan Olsson.

För mer information kontakta Nina Eriksson, Ordförande BRF Rekryten: 070-914 60 34.