Sälja en yta du inte använder?

Tryggt och bekvämt – med ett flertal vinster för er förening.

Har er förening funderingar på att sälja en råvind eller en annan outnyttjad yta? Vi kan lägga ut era förutsättningar och möjligheter på bordet, så att ni får ett bra beslutsunderlag och enklare kan fatta ett tryggt beslut. I korta drag innebär vårt erbjudande att vi vid en eventuell affär tar hand om allt från tillståndsförfaranden till att omvandla er yta till attraktiva bostäder och att sälja dem till nya boende. Vi tar hela ansvaret och risken – ni fortsätter att bo i en förening med stärkt kassa.

Hur går det till?

Vi börjar med en öppen diskussion. Här berättar ni om er yta, föreningen och fastigheten i övrigt. Om det är intressant att gå vidare kommer vi ut och gör ett besök och tittar på råvinden. Vi diskuterar sedan förutsättningarna mer i detalj och gör en bedömning av hur pass lönsamt det är för föreningen att omvandla just denna yta till boarea.

Ett nästa steg är att vi gör en värdering av råvinden. Den oanvända ytans värde avgörs bland annat av adress, föreningens ekonomi, vindens karaktär och storlek.

Om föreningen sedan vill gå vidare och påbörja en omvandling av vinden till boarea, säljer ni den aktuella ytan till oss, varefter vi hanterar hela konverteringen till boarea.

Hur lång tid tar det?

Tidsramen för genomförandet från undertecknande av avtal till exempelvis färdiga vindsvåningar, är mellan 8 och 12 månader beroende på ytan.

Flera andra fördelar.

Förutom den initiala köpeskillingen erhåller föreningen ett ökat avgiftsunderlag. Husets nya fräscha bostäder ger dessutom fastigheten en standardhöjning som brukar bidra till en värdeökning av huset som helhet och bostadsrätterna i er förening. Vanligtvis minskar även energikostnaderna i föreningen efter exempelvis en råvindsförädling, då vinden blir bättre isolerad. Samtidigt kan det bli aktuellt med installation eller renovering av hiss, uppfräschning av trapphus och flytt av eventuella förråd. Om ni ser behov av ytterligare underhåll i er fastighet, så är det mycket kostnadseffektivt att utföra detta samtidigt.